Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

  1. Earlier
  2. Thomas SEO

    Sveriges Land

    En blogg om vad som händer i vårt vackra Sverige https://sveriges.land En blogg om vad som händer i vårt vackra Sverige https://sveriges.land
  3. Vi gör en analys av villans värmesystem Där vi går igenom systemet och ser var det kan optimeras för effektivare uppvärmning av villan. En optimering ger lägre energikostnad och lägre klimatavtryck. Med andra ord du sparar pengar och på miljön. Analysen ger följande information: Syrehalt (skall vara under 1 mg/l) Kväve (skall vara 0) Magnetit (skall vara inget) Väte (skall vara inget) Fouling (skall vara inga mikrobubblor) pH (skall vara 7 - 9,5 pH) Konduktivitet (skall vara 0 - 100 μS/cm) Kolsyra (Skall inte vara i systemen) Bakterier (Får inte finnas)
  1. Load more activity
×
×
  • Create New...