Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas

Allt fler företag ställer miljökrav på sina leverantörer.
Att miljödiplomera verksamheten enligt den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas är ett resurs- och kostnadseffektivt alternativ för att möta företagens och kommunernas miljökrav.

  • Skaffa ett lättanvänt Miljöledningssystem.
  • Visa Era kunder Miljödiplomet som ökar chansen till större affärer.
  • Få kontroll över förbrukning och kostnader.

Miljödiplom

Enterprise West har en lösning att med hjälp av utbildning, verktyg och personligt stöd införa ledningssystem i mindre företag.

  • Miljöutredningen - är en kartläggning och rangordning av miljöpåverkan för ditt företag
  • Utbildning - av medarbetarna i miljökunskap, en bas kunskap för att miljöarbetet skall fungera.
  • Revision - revision av miljöarbetet så kommunen ser att miljöarbetet fungerar.

Miljödiplomeringen är grundprinciperna i ISO 14 001 och EMAS.
Detta förenklar miljödiplomeringen som ett led mot att få ISO 14001 certifikat senare, kanske ert företags framtidsplan. 

Miljödiplomering

Made with love by Joline. All rights Reserved.