• Thomas Rosenhoff
  • Blogg

Sociala Medier

De vanliga sociala medier är verktyg att användas för att synas mer, informera


och kommunicera med dina kunder och andra intressenter.
De flesta sociala medier innehåller ordet social för att de implicerar att du ska
vara just social – att det inte ska vara envägskommunikation utan att någon ska
finnas där för att svara på de frågor som ställs.
sociala-medier.png
Har du möjlighet att avsätta resurser till att kommunicera i sociala medier så
kan det vara guld värt för ditt företag.
Bara Twitter har mer än en halv miljard twittrare medan Facebook stoltserar
med mer än en miljard användare. Bland dem kan du både nå nya kunder och
ge ditt företag cred genom en snabb och modern kundservice.
En stor del av alla företag uppger dessutom att användandet av sociala verktyg
förbättrat deras förmåga att hitta information, människor och kompetens,
enligt Dagens Nyheter.
 
En annan viktig aspekt när det gäller sociala medier är att du är där människor
är, du kan både lyssna av vad som sägs om ditt företag och vara med att
påverka utfallet av det som sagts, som att besvara kritiska kommentarer och
på så sätt visa att du och ditt företag är måna om era kunder.
En annan fördel med att röra sig i sociala medier är att du kan snappa upp
de senaste trenderna inom din branch.

Det du kan göra med dina Sociala-konton är att på ett enkelt sätt öka
synligheten för ditt företag i sociala medier som Facebook, Twitter, Linkedin 
och på YouTube.
Genom att fylla på din timeline eller din pressrums-applikation på Facebook
med aktuellt nyhetsmaterial, roliga blogginlägg och spännande videoklipp
ger du dina besökare en vid och mångfacetterad bild av ditt företag.
Mer om Sociala Medier
 
   
Made with love by Joline. All rights Reserved.