Kreativitet

Kreativitet består ofta av att bara
vrida upp det som redan finns.
av: Thomas Rosenhoff

Made with love by Joline. All rights Reserved.